Leerlingen Romte zaaien bijenlint

RIEN Leerlingen van basisscholen de Romte in Itens gaan vanmiddag een zogenaamd bloemenlint zaaien voor bijen en vlinders. Dat gebeurt op de Mollemawei in Rien.

De zaaiactie is onderdeel van het burgerinitiatief BijenFlinterLint&EcologischBermBeheer. Het  initiatief is klein begonnen in 2016 met 10 contactpersonen uit 10 dorpen en heeft in 2017 en 2018 met 375 schoolkinderen 21.000m2 of 21 strekkende kilometer bloemenlint aangelegd voor de bijen en vlinders. De basis voor dit prachtige project is: Mienskip (samenwerking en gemeentschapzin) en het vergroten van de biodiversiteit binnen het gemeentelijk bermbeheer en boeren inspireren tot akkerranden. Tussen 10 dorpen van Leeuwarden naar Sneek wordt een bijenlint aangelegd en recentelijk heeft het Sint Olduphuspad (150 kilometer) dat langs de Friese meren loopt zich ook aangesloten.
 
Voor de leerlingen van de basisscholen (vaak dorpschooltjes van 35 kinderen) wordt een stuk gefreesd, perken uitgezet met stokjes en zwart/geel lint. Op school wordt er in de zandbak 'Proefzaaien' geoefend. Op de fiets of lopend gaat de groep naar de zaaiplek en vind zijn /haar eigen stuk want bij elk perk staat een naam, zodat het stuk later ook aan de oma's en opa's getoond kan worden. De verwondering dat er over een aantal weken en maanden een bloemenzee in allerlei kleuren en geuren groeit is vaak groot.
 
Ook krijgen de kinderen een zakje zaad mee om thuis in de tuin de bloemen te kunnen volgen. De following up is een Bijen en Vlinderles door een ervaren imker.
Het burgerinitiatief wordt gefinancieerd door burgers door de actie 'adopteer een meter BijenFlinterLint' en het motto is Zaai, mensen, Zaai!