RSG'ers op veldwerk in Heempark

HEEG - Scholieren HAG 2 van de RSG Magister Alvinus in Sneek zijn van 13 mei tot 22 mei gedurende 1 dag aan het werk in het heempark in Heeg. Dit in het kader van een practicum georganiseerd door de vakgroep Biologie en een vijftal studenten van de NHL biologie lerarenopleiding.

Centraal in dit practicum staat de kwaliteit van de natuur en dat wordt gemeten door onderzoek te doen naar bostypen, vegetatie, waterleven en waterkwaliteit.  Het practicum wordt afgesloten met het schrijven van een uitgebreid verslag.