Wordt Nij Ylostins een hoofdpijndossier?

SNEEK Alle politieke partijen in in het Bestjoershûs roepen donderdagavond 9 mei 2019 het college op om de communicatie en de regie op zich te nemen van het dossier Nij Ylostins. Wethouder Stella van Gent stipt aan dat zij dat al preventief doet. Op vrijdag 10 mei valt een zakelijke brief van Elkien bij de bewoners van Nij Ylostins op de mat. Dezelfde dag roept architect Rein Hofstra in de LC op t

Dezelfde dag roept architect Rein Hofstra in de LC op tot behoud van Nij Ylostins met eigentijdse aanpassingen. Hij noemt het complex een ‘bijzonder architectonisch ontwerp’.

Op dinsdag 7 mei wordt een betoging georganiseerd door de Drylster Kring, sympathisanten van de bewoners van Nij Ylostins, tegen Elkien die heeft aangekondigd het complex te willen slopen. CDA-raadslid Anneke Koster is onder de indruk als zij honderden sympathisanten een menselijke ketting rondom Nij Ylostins ziet vormen. ,,Het CDA wil dat een zorgfunctie in IJlst gewaarborgd blijft en dat de bewoners van Nij Ylostins de garantie krijgen dat ze in de toekomst in IJlst kunnen blijven wonen met alle zorg die ze nodig hebben. Of dat nu in het huidige of in een nieuw Ylostins zal zijn, dat laten we over aan de betrokken partijen”, zegt Koster.

De Drylster Kring overhandigt voor de raadsvergadering duizend handtekeningen aan de raad. Carla van der Hoek van GBTL benadrukt: ,,Het gaat in eerste instantie om het belang van de mensen. Die willen in IJlst blijven wonen. PvdA-er Habtamu de Hoop is helemaal niet te spreken over het gedrag van Elkien: ,,We hebben het over mensen en niet over konijnen die we in een ander hok stoppen.”

De bewoners van Nij Ylostins ontvangen vrijdag 10 mei een brief van Elkien, waarmee de corporatie ,,nog eens even duidelijk maakt dat deze niet van plan is om ook maar iets in hun plannen te wijzigen, ondanks de gevoelens in de gemeenteraad. En de brief biedt namelijk geen enkele zekerheid dat de bewoners in IJlst kunnen blijven”, aldus raadslid Harmen de Wind.

Nikkie Smit van Elkien legt uit dat het begrip toekomstigbestendig ouderencentrum, zoals in de brief staat omschreven, inhoudt dat het woningen zijn voor ouderen met een steunstructuur. Dat betekent dat er een gemeenschapsruimte is, het complex wordt voorzien van bijvoorbeeld fysiotherapie en andere voorzieningen dichtbij de deur.

De huidige bewoners zijn kandidaat om dit nieuwe wooncentrum te betrekken, aldus Smit. ,,Het punt is dat het wooncomplex nog niet in een concreet plan is uitgewerkt. Vroeger betaalde de overheid mee aan extra faciliteiten. Dat is niet meer zo. Onze corporatie kan namelijk niet de vestiging van de fysiotherapie bekostigen. Voor dergelijke voorzieningen gaat Elkien op zoek naar investeerders.”

Volgens de Drylster Kring herhaalt Elkien in de brief harde standpunten. ,,Elkien gaat voorbij aan wat op donderdagavond door de voltallige gemeenteraad en wethouder Stella van Gent werd gezegd. Elkein werd opgeroepen de gesprekken met de bewoners voorlopig te stoppen.”

Verder gaat de Drylster Kring De Bewonersraad, die de belangen behartigt van twintigduizend huurders van Elkien, verder informeren over de stand van zaken. En vanuit diverse belanghebbenden in IJlst en het belang van het behouden van experimentele bouw van Nij Ylostins uit 1971, wordt een aanvraag ingediend om het wooncomplex de status 'Gemeentelijk Monument' te geven. Ook pleit de Drylster Kring ervoor dat alle belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan.

 

Het rumoer rond Nij Ylostins is een sociale weergave van verontruste burgers die in de bres springen voor senioren en deze stadgenoten een rustige ouwe dag gunnen. Daarnaast staat een college dat van goede wil is en waarvan een zekere daadkracht wordt gevraagd en in het bijzonder van verantwoordelijk PvdA-wethouder Stella van Gent. Tegenover deze partijen staat woningcorporatie Elkien die als kernwaarde op de eigen website heeft staan: “We werken samen en kijken verder dan ons eigen belang. We maken in- en extern de verbinding door aandachtig te luisteren en daarna te acteren.” Als Elkien vanuit deze waarde opereert, wordt Nij Ylostins geen hoofdpijndossier.