Lieuwe Toren geridderd

SNEEK - Lieuwe Toren is zaterdagavond is bij zijn afscheid van het Cultuur Kwartier Sneek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lieuwe Toren (65) was van 1976 tot 1987 werkzaam als muziekdocent bij de Muziekschool Sneek en Omstreken. Hij breidde het aanbod van de school uit met een de opleidingsrichting Popmuziek. Hierdoor werd de muziekschool de eerste instelling in het noorden van Nederland waar serieuze aandacht aan popmuziek werd besteed.

Van 1998 tot 2011 werkte de in Drachten wonende Toren als directeur van het Centrum voor de Kunsten Sneek en Wymbritseradeel. Hij slaagde erin het centrum te vernieuwen en breidde het aanbod van het centrum uit met de disciplines (muziek)theater en beeldende kunst. Door deze schaalvergroting en uitbreiding van het aanbod nam het draagvlak voor de voortzetting van een kunstencentrum toe.

De heer Toren was ook van 2006 tot 2018 directeur van de Stichting Ritmyk, Sintrum foar de Keunst Fryslân. Toren integreerde Ritmyk in de Stichting Cultuur Kwartier Sneek, waarbij Ritmyk als zelfstandige stichting bleef bestaand en de werkzaamheden kon voortzetten. In 2009 werd het poppodium Het Bolwerk eveneens in het CKS geïntegreerd.

Sinds 2012 is Toren directeur van het CKS. Hij stond mede aan de basis van de bouw van een nieuw kunstencentrum in de gemeente Súdwest-Fryslân waarin het CKS een theater, een kunstencentrum en een poppodium exploiteert.

Naast zijn werkzaamheden in Sneek was de heer Toren in de periode 2002-2008 landelijk actief als medeoprichter en bestuurslid van Cultuurconnectie – de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. In die periode was hij tevens voorzitter van de Nederlandse delegatie van het International Music Seminar (IMS). Het IMS bevordert de kwaliteit van het muziekonderwijs in de Benelux en in drie Duitse deelstaten.

De heer Toren heeft een grote bijdrage geleverd aan het voortbestaan, de professionalisering en de samenwerking van het cultuuronderwijs en – aanbod in de provincie Fryslân. Hij heeft de Stichting Cultuur Kwartier Sneek opgebouwd en tot een toonaangevend cultureel centrum in de provincie gemaakt.