Veertien lintjes in SWF

SNEEK - Burgemeester Jannewietske de Vries reikte vanmorgen tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek een Koninklijke onderscheidingen uit aan veertien inwoners. Drie van hen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de andere elf werden Lid.

Tjeerd de Boer uit Sneek (79 jaar) is een van de geridderden. Hij was was in 1970 oprichter en tot 1992 voorzitter van Stichting Croonenburgh in Sneek; bestuurslid van de Vereniging van Christelijk Basisonderwijs te Sneek en voorzitter van de stichting Vrienden van Drum- en showband Advendo te Sneek. Daarnaast zette hij zich in voor de Stichting 1940-1945 en Stichting Sneek 1940-1945 en is vanaf 2015 archivaris van oorlogsgraven en – monumenten te Sneek. Dit archief zal, na opschoning, overgedragen worden aan Tresoar.

Oud-raadslid en wadloopgids Mark de Waard uit Sneek (73) is eveneens geridderd. Hij bekleedde verschillende voorzittersfuncties bij tafeltennisvereniging Smash ’69 in Eenrum, de PvdA afdeling Drachten, de Stichting Kinderopvang Sneek, Stichting Pronkkamer en Stichting Ontwikkelingswerk Derde Wereld. Daarnaast was hij 6 jaar vrijwilliger bij Natuurvrienden De Hondsrug te Noordlaren.

Hieronder de nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau. De eerste is oud-voorzitter van het shantykoor Top en Twel Jan Douma uit Oppenhuizen (72). Hij is sinds 1990 vrijwilliger bij en lid van de visserijcommissie van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE). Sinds 1993 worden, onder zijn leiding, de boten in Ethiopië gebouwd. Ook geeft hij de plaatselijke bevolking training over het onderhoud van de boten en de motoren. Hij is ontwerper van de ambulanceboot die zieken naar de vaste wal brengt. Hij houdt bij diverse verenigingen lezingen en videopresentatie over zijn vrijwilligerswerk en zamelt geld in voor zijn project in Ethiopië. Douma is vrijwilliger bij dorpskrant ‘De Twilling’ en de website van Top en Twel.

Geertje Kuiper-Bergsma uit Sneek (82) was ouderling bij Protestantse kerk en tien jaar balloteur bij het Echte bakkersgilde. Ze is een van de gastvrouwen in de Martinikerk en doet veel vrijwilligerswerk onder andere bij de oecumenische kerkdienst ‘Zingen in de Zuider’(kerk), bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, de rommelmarkt, Kerstnachtdienst en de Voedselbank Sneek-Wymbritseradeel.

Oud-bloemenman en voormalige Prins Carnaval Theo Ruis uit Sneek (66) was bestuurslid van de Vereniging Sneeker Zakenlieden, Ondernemend Sneek, was betrokken bij de zogenaamde Landenweken en zette zich onder andere vrijwillig in voor de Vereniging Oranje Sneek. Vanaf 2003 is hij penningmeester en voorzitter van de Centrale vereniging voor Ambulante Handel in Zuid-Friesland. Op sportief gebied was hij medeoprichter van de Sneker Badminton Club en vrijwilliger bij Atletiekvereniging Horror ’4. Hij is 1992 vrijwilliger bij en hoflid en bestuurslid (2011-2017) van Carnavalsvereniging ‘De Oeletoeters’ in Sneek. Ruis was in 1993 Prins Carnaval, voorzitter van de Raad van Elf (2005-2011) en een aantal jaren lid van het vorstendom. Sinds 2005 voorzitter van de optochtcommissie.

Jeugdvoetbalman (bij Sneek, nu SWZ) Grieto Schuster uit Sneek, (75) deed veel voor vv. Sneek (nu SWZ) zoals barmedewerker; lid van de jubileumcommissie en leider van het seniorenteam Sneek. Hij functioneert nu in zijn tweede periode als als secretaris van wijkvereniging ’t Eiland te Sneek en is daar vrijwilliger. Hij is vanaf 2006 wedstrijdleider en vanaf 2011 secretaris van biljartvereniging Cruyce-Broeders te Sneek en sinds 2015 wedstrijdleider bij bridgeclub ‘De Schuttersheuvel’ te Sneek.

De andere gedecoreerden in SWF zijn: Folkert Sijbrandij uit Bolsward (59); Auke Buren uit Workum, (69); Saskia Eringa-Rijpma uit Wommels (55), Nel Popma-Hoekstra uit Blauwhuis (71); Sjekkie Rolsma uit Makkum, (69); Jaap Roorda uit Witmarsum (74) en het echtpaar Dirk Tamminga (75) en Hannie Tamminga-Kamstra (72) uit Makkum.