Schuilenburg aan de zeedijk

HINDELOOPEN Het voormalige Waterschapsgebouw Schuilenburg aan de zeedijk tussen Hindeloopen en Molkwerum.

Het wit gepleisterde pand waarin vroeger het waterschap Wymbritseradeels zetelde, is te vinden achter een rijtje geknotte wilgen aan de Westerdijk. Het markante gebouw steekt scherp af tegen de strakblauwe voorjaarslucht.

Verderop in de richting van Hindeloopen staat aan de Friese IJsselmeerskust het aloude badpaviljoen.