Vier dorpen gaan voor vijfentwintig procent minder restafval

SNEEK In het komende jaar Tersoal, Wiuwert/Britswert, Offingawier en Kubaard aan de slag met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e KLiko! Doel is 25 procent minder restafval in de grijze kliko door beter scheiden van afval.

In Tersoal start de campagne op 27 april bij de Tuolle, tijdens de feestelijk activiteiten ter ere van Koningsdag. Kubaard start ook op 27 april, tijdens de jaarlijkse stekjesmarkt. Voor de combinatie Wiuwert/Britswert is de rommelmarkt op 11 mei een mooi moment om de campagne af te trappen. Het vierde dorp Offingawier maakte eind maart al een vliegende start waarbij de helft van het dorp zich gelijk aanmeldde als deelnemer.

Dorpsbewoners die aan de campagne willen meedoen kunnen zich aanmelden bij het lokale campagneteam. Ze krijgen dan de Ho! Net yn ‘e Kliko! campagnesticker en meer informatie over de campagne. Door de campagnesticker op de grijze container te plakken laten deelnemers zien dat ze het doel van de campagne ondersteunen en dat ook zij hun best doen om hun afval goed te scheiden en zo minder restafval te produceren. Tijdens het campagnejaar wordt geregeld meer informatie in de dorpen verspreid via dorpskranten, nieuwsbrieven en posters.

Een groot aantal mensen scheidt het afval al heel goed maar toch blijkt uit onderzoek dat in de grijze kliko’s nog van alles zit dat er niet in thuis hoort. Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit groenafval (GFT) en papier. Maar daarnaast gaat het ook om textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas. Eenmaal tussen het restafval kunnen deze materialen niet meer gerecycled worden en worden ze verbrand. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld vinden de initiatiefnemers.

Voor de zes genoemde afvalsoorten geldt dus voortaan in de dorpen: Ho! Net yn ‘e Klioko!

Plastic, metaal en drinkkartons mogen de dorpsbewoners wél in de grijze kliko doen want die worden achteraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald en gerecycled.

De dorpen werken in de campagne samen met het Netwerk Duurzame Dorpen. De campagne is ontwikkeld en in 2015-2016 voor het eerst uitgevoerd in Gytsjerk, Oentsjerk, Eastermar en Heeg. Sindsdien is de campagne verder uitgerold naar andere Friese kernen en heeft een groot aantal basisschoolleerlingen gastlessen gekregen over het slim weggooien van afval.