Nieuwe Waterpoorters

SNEEK Jan Arts en Anne Oosterhaven, beide uit Sneek, zijn gisteravond door burgemeester Jannewietske de Vries en voorzitter Gerard Vellinga van Sneek Promotion benoemd tot Waterpoorter 2019, als dank voor hun inzet voor de stad Sneek.

Dat gebeurde in het Fries Scheepvaart Museum. Jan Arts vervult sinds 1992 een veelvoud aan functies op het gebied van (palliatieve) zorg. Zo was hij onder meer jarenlang voorzitter cliëntenraad Zorgroep Tellens en voorzitter Nederlandse Rode Kruis afdeling Súdwest-Fryslân. Vanaf 1999 is hij nauw betrokken bij de oprichting van de Hospice Sneek. Vanaf 2004 als voorzitter van de Vrijwilligers Terminale Zorg en erna van de Vrijwilligers Terminale Zorg Zuidwest Friesland.

In 2012 is de Hospice verhuisd van het Dr. Wumkeshûs naar de huidige locatie aan de Westhemstraat. Arts heeft een belangrijke rol gehad bij de totstandkoming van het in 2012 geopende Hospice ‘De Kime’ in Sneek, waar hij nog steeds als zorgvrijwilliger actief is en lid is van de sponsorcommissie en de PR commissie.

Anne Oosterhaven heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het culturele klimaat in de stad Sneek. Oosterhaven werkt inmiddels bijna 40 jaar met voornamelijk jonge mensen en heeft inmiddels honderden concerten, honderden arrangementen en muziekcomposities verzorgd. Al deze werkzaamheden komen weliswaar voort vanuit zijn baan als muziekdocent aan de CSG Bogerman, waar hij sinds 1983 aan verbonden is, maar spelen zich ook heel veel af in de vrije tijd. De bijdragen aan de organisatie van diverse muziekfestivals als Meer Muziek, Simmer2000, Cultureel Festival Ut Sneek, VERS festival, bevrijdingsconcerten en het Europees muziekfestival At The Watergate, zijn voor het grootste deel activiteiten die vanuit particuliere passie voor muziek en (jeugd-) cultuur uitgevoerd worden.