The Action voor het eerst in Sneek

SNEEK - Solidair Friesland houdt in samenwerking met Stichting Present Súdwest-Fryslân en ROC de Friese Poort op dinsdag 16 april voor het eerst The Action in Sneek.

The Passion van 2017 in Leeuwarden was voor Solidair Friesland en de Titus Brandsma Parochie een goede gelegenheid om jongeren ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld, en hen in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion

Na drie succesvolle edities in Leeuwarden, wordt The Action dit jaar voor het eerst in Sneek gehouden. Op dinsdag 16 april gaan ruim 80 leerlingen van ROC De Friese Poort naar acht kerkgenootschappen in Sneek. Daar krijgen ze te horen/zien hoe de kerken toeleven naar Pasen. In onze tijd is er ook nog steeds veel lijden, hoe gaan kerken daarmee om? In Sneek wordt op veel plaatsen extra aandacht, zorg en liefde geschonken aan mensen die daaraan behoefte hebben. De leerlingen krijgen op elf locaties uitleg hoe daaraan invulling wordt gegeven.

Zij gaan onder andere naar het hospice, een crisisopvang en een kleinschalige woonvoorziening. Er worden tuinen opgeknapt, lunches verzorgd en er zal gesproken worden met vluchtelingen naar aanleiding van hun levensverhaal.