Koningspelen feestelijk geopend op Vuurvlinder

SNEEK Op CBS De Vuurvlinder in Sneek werden de Koningsspelen vanochtend feestelijk geopend door de kinderen van de groepen 1 en 2.

In het speellokaal voerden zij voor het oog van vele ouders de Pasapas-dans uit; de Kinderen-voor-Kinderen-Koningsdans voor het jaar 2019. Het was een vrolijk en vooral ook oranje gebeuren. Daarna werd het tijd voor een lekker koningsontbijt en vervolgens stond er een vrolijk spelcircuit op de kinderen te wachten.

De activiteiten op de school zijn in gezamenlijkheid met de collega’s van OBS De Wyken opgezet. Het is vandaag dan ook de hele dag feest in en rond Brede School Duinterpen. Voor de leerlingen van de midden- en bovenbouwgroepen is er in de wijde omgeving van het  schoolgebouw een spel- en speurcircuit uitgezet. Daar gaat de wijk zeker iets van merken.