Leerlingen groep 6 maken kennis met onderwijsvorm Perspectief 10-14 

SNEEK - Leerlingen uit groep 6 van basisscholen van Stichting Palludara in Sneek en omgeving hebben op 11, 12 en 18 maart kennis kunnen maken met de nieuwe onderwijsvorm “Perspectief 10-14 On Tour”.

Perspectief 10-14 gaat in augustus van start in het schoolgebouw van csg Bogerman aan Hemdijk 47 in Sneek.  Het is een initiatief van Palludara (primair onderwijs) en CVO Zuid-West Fryslân (voortgezet onderwijs), in samenwerking met De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW. 

Perspectief 10-14 wil zich onderscheiden van andere onderwijsvormen in de regio. Bij Perspectief 10-14 is ‘leren door doen’ bedoeld om informatie zichtbaar en concreet te maken, zodat kinderen het ervaren. Leerlingen worden daarnaast begeleid om meer eigenaar te kunnen zijn van hun leerproces. Daarbij hebben de leerlingen elkaar nodig om vanuit samenwerking en samenwerkend leren de doelen te realiseren.

Agatha Bosma, onderwijzeres van de Simon Havingaschool deed met een groep leerlingen mee aan de kennismakingstour. Er werd een opdracht uitgevoerd die over spieren ging en die duidelijk maakte, dat zetmeel en glucose nodig zijn om spieren sterk te maken. ,,Het is merkbaar dat de opdracht en de manier van werken de kinderen energie geeft en mijzelf als docent ook. Het is niet altijd haalbaar om alle materialen te verzamelen voor een dergelijke opdracht; in het reguliere onderwijs is het in de praktijk wat minder makkelijk te realiseren.”  

Op de vraag ‘Heeft je moeder weleens een bordje zetmeel of een broodje glucose klaargemaakt?’ schudden de leerlingen stellig het hoofd. Maar de vraag ‘Eten jullie af en toe jam of aardappelen? werd met ‘ja’ beantwoord. Om aan te tonen dat er in jam en aardappelen glucose en zetmeel zit deden de leerlingen vervolgens diverse proefjes.  

De kinderen maakten een papje van brood met jam en warm water. Terwijl het een beetje stonk en wat gek was om te doen, vonden de kinderen het juist geweldig, aldus Agatha. Iedere leerling kreeg een opdrachtenkaart in de stijl van Perspectief 10-14. Door te werken met deze opdrachtenkaart ontdekten de kinderen waarin glucose en zetmeel zat. Zo testten de leerlingen een rauwe en gekookte aardappel.

Door hier Betadine aan toe te voegen werd de gekookte aardappel donkerblauw en de rauwe niet. De leerlingen leerden op deze manier waarom aardappels gekookt worden: dan krijg je namelijk de juiste voedingstoffen binnen. Juf Agatha: ,,Eén van de ouders vertelde dat haar zoon enthousiast was thuis gekomen na de ervaring en zelf aan zijn ouders wilde laten zien ‘hoe het werkte’.” 

Ouders van groep 6 leerlingen van basisscholen van alle stichtingen voor primair onderwijs in de regio Sneek ontvingen een uitnodiging en zijn welkom om de informatieavond te bezoeken op woensdag 27 maart bij csg Bogerman, Hemdijk 47 in Sneek. Aanmelden voor deze avond kan via www.perspectief1014.nl.