Opgepoetste ‘stembus’ door Súdwest-Fryslân

SNEEK De kledingbus Súdwest-Fryslân is gisteren even flink opgepoetst. Binnen zijn de kledingrekken tijdelijk leeggehaald om plaats te maken voor stemhokjes. De bus doet vandaag dienst als mobiel stemlokaal in Súdwest-Fryslân.

De bus doet zes plaatsen aan. De tournee is vanmorgen begonnen in Folsgare en voert vervolgens naar Sneek en Hemelum. Via Bolsward is de ‘stembus’ in de namiddag weer terug in Sneek.

Behalve in het mobiele stemlokaal kan er gestemd worden op nog eens 71 stembureaus in de gemeente. Nieuw zijn de bureaus in Offingawier (dorpshuis De Wier) en het dorpshuis van Scharnegoutum (ook voor bewoners van de Sneker nieuwbouwwijk Harinxmaland). De vaste stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Meer informatie over alle stembureaus staan op de website www.sudwestfryslan.nl.

De tijden en standplaatsen van de stembus zijn:

08.15– 09.00 uur Folsgare, voormalige CBS De Gearrin, Tsjaerddyk

09.30 – 10.30 uur Winkelcentrum Tinga, Molenkrite 171, Sneek

11.00 – 13.00 uur ROC Friese Poort, harste 4-6, Sneek

13.45 – 14.30 uur Hemelum, CBS De Barte Nicolaaswei 10

15.15 – 16.15 uur Arriva Busstation Bolsward, Snekerstraat 1

16.45 – 18.00 uur Arriva treinstation Sneek Noord, Goeman Borgesiuslaan