Stichting vormingswerk Sneek stopt

SNEEK Met pijn in hun hart hebben Heleen Postma, Jelle Brouwer en John Ebink; bestuursleden van Stichting Vormingswerk Sneek, het besluit genomen om na dit seizoen te stoppen met cursussen voor mensen met een beperking.

Waren er aan het begin van deze eeuw jaarlijks nog honderden cursisten die deelnamen aan cursussen, de laatste jaren in dit aantal sterk teruggelopen. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. ,,Vroeger hadden we veel met woonvormen te maken”, legt Heleen Postma uit, ,,dan was er vaak een begeleidster die het één en ander binnen zo’n woonvorm coördineerde. Ze sprak ons programma door met de bewoners en zorgde dat het vervoer geregeld werd. Nu wonen mensen vaak veel individueler, moeten alles zelf regelen en het vervoer is ook vaker een punt wat moeilijk te regelen is. Daarnaast zijn veel van onze cursisten ook ouder en hebben niet altijd meer zin om ’s avonds de deur uit te gaan.”

Jelle Brouwer, zelf nog betrokken geweest als docent aan de Meester Visserschool: ,,Sinds 1955 was er voor 20 tot 30 oud-leerlingen ’s winters twee en ‘zomers één avond les aan de avondschool. Het was een stukje nazorg van het speciaal onderwijs. Het werk werd in de tachtiger jaren voortgezet door vrijwilligers en kreeg een meer creatiever karakter. Eerst op de zolder van ‘De Woldenhof’, later in de noodlokalen tegenover woonvorm ‘De Horn’ aan het Kaatsland. Nadat die gesloopt waren, werden de cursussen verplaatst naar ‘Cronenburgh’ aan de Jancko Douwamastraat. Sinds 2003 maken wij gebruik van de lokalen van ‘De Bogerman’. Ondertussen was ons programma uitgebreid naar meer als twintig verschillende cursussen per seizoen, variërend van volksdansen tot koken en van E.H.B.O. tot vissen.”

,,Jammer, want aan het enthousiasme van de docenten of het bestuur lag het niet”, volgens John Ebink, die als penningmeester betrokken is bij de organisatie. ,,We konden steeds genoeg vrijwilligers vinden, vaak gepensioneerde mensen uit het onderwijs of zorg, die het leuk vonden om in de wintermaanden hun kennis nog voor een stukje over te dragen. Maar als je met drie of vier cursisten in een groep zit, wordt naast het kostenaspect het ook inhoudelijk moeilijk om zo’n cursus te geven.”

Ook denkt hij dat het individuele bestedingspatroon van de cursisten een rol speelt. ,,Dankzij subsidie van de gemeente hoefden we slechts € 25,- voor een cursus van vijf avonden te vragen en dat is dan inclusief materiaal, koffie en thee. Maar ja, onze cursisten behoren vaak, financieel gezien, tot de onderkant van de samenleving en je kunt je geld maar één keer uitgeven.”

Op 16 april wordt het seizoen afgesloten met een altijd weer spetterende playbackshow en daarmee komt dan het einde aan 65 jaar ‘avondschool’ voor mensen met een verstandelijke beperking.