SNEEK

Met je hart Sneek wil ook in 2019 waardevolle en nieuwe ontmoetingen realiseren voor kwetsbare ouderen. In Sneek wordt deze campagne van 1 november tot en met 18 december voor de eerste keer uitgerold.

De volgende restaurants in Sneek weten zich verbonden met de restaurantcampage EET met je hart: De Kajuit, Aan de Gracht, Onder de Linden, Vaticaan, Walrus, Yugo, Klein Java, Doppio, de Kastanje, Koperen Kees, Stadsherberg Sneek, Pata Negra, Royaal Belegd en Het Gerechtshof.

Met deze campagne wil Met je hart niet alleen geld inzamelen om waardevolle ontmoetingen voor ouderen te organiseren. Ook wil de stichting onder het motto ‘Samen ben je niet alleen’ mensen in beweging krijgen; om als vrijwilliger in actie te komen of om bijvoorbeeld als bedrijf op te staan. 1 november is de restaurantcampagne feestelijk van start gegaan onder toeziend oog van alle deelnemende horeca, Junior Kamer Sneek en ambassadeur Jan Smeekens. Ambassadeurs zijn belangrijk voor Met je hart. ,,Dankzij steun van onze ambassadeurs kunnen we mensen nog meer bewust maken van het belang van ons werk”, vertelt vrijwilliger coördinator Tom Otte. ,,We hopen dat nog meer mensen hun hart openen voor het probleem van eenzaamheid!”.

Het concept van de restaurantcampagne EET met je hart is even simpel als krachtig.

Een vrijwillige bijdrage van één euro wordt opgeteld bij de rekening van de gasten die genieten van een avondje-uit bij een van de deelnemende restaurants. De opbrengst wordt honderd procent besteed aan Met je hart activiteiten voor ouderen in de gemeente waar de restaurants gevestigd zijn.