Humanitas voor steuntje in rug op Mantelzorgdag

SNEEK

Met verschillende projecten, zoals 'Stand-by' en 'Maatjes' geeft Humanitas Zuidwest Friesland Mantelzorgers een steuntje in de rug. Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg.

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Omdat de zorg zich over het algemeen op bekenden richt, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. Bij het Maatjesproject gaat een vrijwilliger samen met een deelnemer op stap, zodat de deelnemer nieuwe contacten op doet en weer zelfvertrouwen krijgt. Helaas heeft Humanitas Zuidwest Friesland bij beide projecten te weinig vrijwilligers om te kunnen voldoen aan de vraag.

Neem contact op met mevr. J. Peereboom, 06-49620625, intake@humanitas-zwf.nl, www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland.