Burgemeester Jannewietske de Vries: ,,Ik bin ek gewoan in minsk”

SNEEK

De nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries leidde donderdag haar eerste raadsvergadering in Súdwest-Fryslân in goede banen. Bij haar installatie maakte ze al duidelijk het gewicht van haar nieuwe functie te voelen. ,,Boargemaster binne jo 24 oeren deis. Dat doch ik sa goed mooglik. Yntegriteit yn dit wurk is tige wichtich en tagelyk bin ik ek in gewoan minsk. Ik hoopje dat de minsken my ek sa sjogge, as in gewoan minsk.”

Jannewietske de Vries groeide op in Grou. Als tiener fietste zij naar Heerenveen om daar het gymnasium te bezoeken. Examen deed ze in Den Briel, waar de familie De Vries eind jaren zeventig naar toe was verhuisd, vanwege het werk van haar vader. Of ze fietsend tussen Grou en Heerenveen – 18 kilometer heen en 18 kilometer terug - de basis legde voor het uitrijden van de Elfstedentocht van 1997? ,,Wa wit. Dat fytsen wie fansels sûn. Wis is dat myn skonken doe wol traind binne.”

De landelijk vermaarde Sneekweek is haar als inwoner van Raerd natuurlijk een bekend fenomeen. Ze bezocht het evenement diverse keren. Samen met voormalig wethouder (gemeente Sneek) Tom Metz zeilde ze eens mee als fokkenist. Het skûtsjesilen, bij zowel SKS als IFKS, vindt ze een geweldig evenement. Ze is ‘stiper’ van ‘De Freonen fan it Grouster Skûtsje’ en is van plan binnenkort ook donateur te worden van Stichting De Sneker Pan, de Stichting Skûtsje Súdwesthoek en het Woudsender skûtsje.

Jannewietske de Vries hoopt zich als ‘fernijer’ verder te ontpoppen in Súdwest-Fryslân. Ze heeft ervaring in die rol. Als gedeputeerde (2007-2015) nam ze het initiatief om de Culturele Hoofdstad naar Friesland te halen en dankzij haar kwam in mei 2015 de netwerkuniversiteit University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden tot stand. Hiermee had Fryslân na tweehonderd jaar wederom academisch onderwijs, nadat de Universiteit van Franeker in 1811 werd gesloten.

Lees morgen het complete interview in het Sneeker Nieuwsblad.