IJLST

Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van ANWB-directeur Marga de Jager. ,,Drylts hat him fan ’e bêste kant sjen litten”, zegt wethouder De Man, die refereerde aan het jurybezoek aan de stad, eind juni. ,,As je dan ek noch silver winne, is dat in prachtich resultaat.” De jury had bijzondere waardering voor de opzet en uitvoering van het gemeentelijk kernenbeleid, waarin de inbreng van de inwoners een belangrijke plek heeft. Daarnaast was de jury onder de indruk van de hoge kwaliteit van het groenbeleid van de gemeente.

De Stichting Entente Florale nomineerde Súdwest-Fryslân eind 2017 om mee te doen aan de wedstrijd, omdat de gemeente op groengebied voorop loopt. De gemeente droeg daarop zelf IJlst als kern voor, mede omdat de stad dit jaar het 750-jarig bestaan viert, unieke overtuinen heeft, de Stadslaan onlangs is opgeknapt en de stad er in mei een prachtige bloemenfontein en een parkje bij heeft gekregen.

Twello (gemeente Voorst) en Vorden (Bronckhorst) waren de andere uitverkorenen in de categorie ‘kleine steden en dorpen’. In de categorie ‘steden’ won Wageningen vóór Leiderdorp en Volendam.

Naar aanleiding van het bezoek deed de jury aanbevelingen voor het verbeteren van de groenkwaliteit. Wethouder Mark de Man is blij met de suggesties. ,,Wy sille sjen hoe’t wy dizze brûke kinne om ús gemeente fierder te fergrienen. Sa hoopje wy dat Súdwest-Fryslân foar ynwenners, mar ek foar besikers noch oantrekliker wurdt.”

Het doel van de Stichting Entente Florale is om het belang van het groen breed onder de aandacht brengen van overheden, bedrijfsleven en inwoners. Meer informatie over de groencompetitie is te vinden op https://www.vitalegroenestad.nl/Groencompetitie.