Pijpenkop gevonden bij Oosterpoort

SNEEK

In het woensdag begonnen archeologisch onderzoek aan de Leeuwarderweg-2e Oosterkade is onder andere een pijpenkop gevonden. De onderzoekers erwachten sporen uit tenminste de 18de-19de eeuw en zo mogelijk nog ouder.

,,Misschien zelfs wel uit de IJzertijd-Romeinse tijd, ongeveer 2000 jaar geleden”, zegt gemeentelijk archeoloog Yvonne Boonstra. ,,Want vlakbij deze plek is eerder serviesgoed uit die periode gevonden.”

Dat er onderzoek kan worden gedaan is dankzij de sloop van de oude bebouwing (onder ander het voormalige Boumapand) op deze plek, om plaats te maken voor nieuwbouw. Het te onderzoeken gebied zit dichtbij de voormalige Oosterpoort, een van de grote toegangspoorten die Sneek ooit rijk was. Nu is daarvan alleen de Waterpoort nog over. ,,We verwachten eigenlijk geen resten van de poort zelf”, zegt Boonstra. ,,Daarvoor zitten we er te ver van af.” Wel kan de oude weg langs de stadsgracht nog in de bodem aanwezig zijn, zegt Boonstra. ,,En een vaart die aansloot op stadsgracht.”

Nu wordt door een proefsleuf onderzocht tot hoe diep het terrein is verstoord en op welke diepte er nog sporen liggen. De bouwplannen verstoren de grond tot een diepte van hooguit 1 meter. ,,Dus misschien blijven de oudere sporen wel veilig bewaard in de grond omdat ze diep genoeg zitten.” En zo niet? ,,Dan zullen ze ons een zeer interessant kijkje gunnen op de geschiedenis van Sneek.” Het onderzoek heeft al iets tastbaars opgeleverd: een mooie grote pijpenkop.