Gemeente stimuleert Rookvrij Nederland

SNEEK

De gemeente Súdwest-Fryslân sluit zich als tiende gemeente aan bij de Alliantie Rookvrij Nederland.

De aansluiting bij de alliantie kreeg gisteren een officieel tintje, toen wethouder Mark de Man in Makkum de overeenkomst tekende. De jongste generatie inwoners van Súdwest-Fryslân moet, zo redeneert SWF, de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dat Makkum is gekozen is geen toeval. Het is de geboorteplaats van Lenze Meinsma, die jarenlang directeur was van KWF Kankerbestrijding.

Dat was in de periode 1953-1978, toen roken voor veel mensen vanzelfsprekend was. Meinsma, die arts was en promoveerde op een proefschrift over de gezondheidsrisico’s van roken, was toen al onvermoeibaar met acties om mensen zo ver te krijgen met roken te stoppen.

De ondertekening valt samen met de opening van het Timmerdorp in Makkum, en ook dat is niet toevallig. De Timmerdorpen zijn de eerste rookvrije dorpen in de gemeente. Behalve in Makkum zijn er in de eerste week van de schoolvakantie Timmerdorpen in IJlst, Sneek, Heeg, Witmarsum en Molkwerum.

In de laatste week van de schoolvakantie zijn kinderen in Wommels, Bolsward en Workum aan de beurt om creatief en sportief aan de slag te gaan en de meest bijzondere hutten te bouwen. Timmerdorp is een week voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken.