Wethouder reikt opstapdiploma’s uit

SNEEK

Wethouder Mark de Man reikte vorige week zestien zogenaamde Opstapdiploma’s uit in speeltuin Noordoosthoek in Sneek.

De kinderen sloten zo een periode periode van spelen en leren af met de programma’s Opstapje of Opstap waaraan gastvrije ouders en Stapmedewerkers meedoen. De andere kinderen die in en na de zomervakantie verdergaan met Opstap(je) ontvangen een 'Zet 'em op certificaat'. De uitreiking van de diploma’s vond plaats tijdens het Kabouterfeest in de speeltuin Noordoosthoek, waar ruim 100 kinderen en hun ouders fijn hebben kunnen spelen. Onder andere in de Kabouter-spelenkermis, samen met de Opstapmedewerkers. De organisatie van het diplomafeest is uitgevoerd door Timpaan Welzijn SWF en Stichting Scala Ooststellingwerf, de organisaties die de Stapprogramma’s uitvoeren in de gemeente Sùdwest-Fryslân.

Opstapje is een tweejarig spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, door middel van spelletjes en activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit speelgoed en werkjes met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

Medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg (cq consultatiebureau) informeren ouders over het programma en melden aan, als de ouders akkoord zijn.