Kleine vijf mille voor kaatsers Wêz-Wis

RAERD

Kaatsvereniging Wêz-Wis Raerd – de Lege Geaën heeft een bijdrage gekregen van 4600 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor het realiseren van een kaats- en tennismuur op sportcomplex Jongemakrite.

In samenwerking met de tennisclub probeert de kaatsvereniging een kaats- tennismuur te realiseren voor alle leden en belangstellenden om het oefenen van deze balspelen een extra dimensie te geven. ,,Tevens timmert onze jeugd op kaatsgebied aardig aan de weg met het winnen van de NK pupillenjongens en NK pupillenmeisjes en om de jeugdleden optimaal te kunnen stimuleren in deze sporten is een kaatsmuur een zeer gewenste aanvulling op onze overige trainingen. Ook kan de muur in de toekomst gebruikt worden voor het houden van ’one wallhandball-wedstrijden’ in samenwerking met overige dorpen”, aldus voorzitter Wobbo Kooistra van Wêz-Wis.

Hij laat weten erg blij te zijn met de financiële steun van de Rabobank.