Imkerdag bij Nut en Genoegen in Sneek

SNEEK

Bij de Bijenstal van NBV Súdwest-Fryslân op het terrein van volkstuincomplex Nut en Genoegen aan de Christiaan Schotanusstraat 2A in Sneek is zaterdag 14 juli van 10.00 tot 16.00 uur een open imkerijdag.

Tijdens deze landelijke open imkerijdag is het mogelijk om kennis te maken met het boeiende leven van de honingbij. Bijenvereniging NBV Sudwest Fryslân heeft vorig jaar haar nieuwe bijenstal feestelijk geopend op het terrein van volkstuincomplex Nut en Genoegen in Sneek. De vereniging is in het afgelopen jaar flink gegroeid en beter gefaciliteerd waardoor er nu ook praktijklessen van de Basiscursus Bijenhouden worden georganiseerd.

Zaterdag 14 juli staan de leden van de vereniging klaar om belangstellenden te vertellen over het bijenhouden. Ook is er een antwoord op vragen als: Wat is bijenhouden, hoe wordt honing geslingerd?en hoe maak ik mijn tuin bij-vriendelijk?

Bijen zijn een onmisbare schakel in de natuur en erg belangrijk hierin is hun rol als “bestuivers”. Bestuiving van gewassen is essentieel om te kunnen voorzien in onze voedselvoorziening.

Bijen hebben het de laatste jaren moeilijk doordat ze in hun leefomgeving te maken hebben met een afname aan biodiversiteit. Er groeien minder planten die de bijen voldoende kunnen voorzien van nectar en stuifmeel. Dit gegeven geldt ook voor wilde bijen en andere insecten. Op deze open imkerijdag wordt daarom ook aandacht besteed aan manieren om de naaste omgeving te verbeteren en te verrijken voor deze wilde bijen en insecten. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: bij-vriendelijk tuinieren, gevarieerde aanplant en insectenhotels.

Ook is er verkoop van honing, bijenproducten zoals waskaarsen en bijenplanten.