’Toan hâld oan’ in Balk

BALK

Het muziekfeest werd in maart georganiseerd door de projectgroep Mei en foar elkoar in Wijckel.

Tijdens de muziekmarathon gingen vele inwoners van Wijckel op de foto om een zogenaamde Smoelenmuur te maken. Na het muziekfeest bleef nog een mooi bedrag over en daarvan werden de tablets gekocht om cadeau te doen aan de bewoners van Patyna en Talma Hiem in Balk.

,,Muziek blijft als één van de langste herinneringen in ons brein zitten, zo blijkt uit onderzoek. Mensen met dementie kunnen door muziek enorm opleven. Bepaalde muziekstukken herinneren hen aan vroeger. Met die reden is er gekozen om tablets aan te schaffen voor de mensen van woonzorgcentra Talma Hiem en Patyna, waar ook veel oud-Wikelers wonen,” liet Christina Boonstra van de projectgroep Mei en foar elkoar weten.

De oudere bewoners met dementie krijgen op de tablets elk hun persoonlijke muziekmap, samengesteld door henzelf en hun familieleden die precies weten welke muziek mem bijvoorbeeld draaide tijdens het aardappels schillen of heit tijdens het klussen. Met een draadloze koptelefoon kunnen de bewoners luisteren naar muziek die hen raakt.

De tablets, inclusief koptelefoons, zijn tijdens een gezamenlijke zangochtend in Talmahiem overhandigd.

Christina: ,,We hopen dat op deze manier ook voor de bewoners de toon nog heel lang blijft aanhouden. Later dit jaar hebben we ook nog muzikale verrassingen voor jongeren en voor volwassenen in petto. Wat dat precies wordt, dat houden we nog even geheim.”

Met het project ‘Mei en foar inoar’ gaat muziekvereniging Melodia in samenwerking met inwoners uit Wijckel een smoelenmuur te realiseren. Dorpsbelang Wijckel kende een financiële bijdrage toe aan dit project. Daarnaast werd er geprobeerd met de activiteiten, gerealiseerd met vrijwillige bijdragen van artiesten en ondernemers, nog meer geld bij elkaar te krijgen. Dat alles onder het mom van ‘jouw smoel voor een goed doel’.

Met het extra geld zou een muziekproject worden gerealiseerd voor mensen voor wie het minder makkelijk is om muzieklessen te volgen. Het opgehaalde bedrag biedt genoeg mogelijkheden om de komende tijd meerdere projecten te doen. Ook de smoelenmuur wordt gerealiseerd. Deze wordt feestelijk geopend op zaterdag 22 september in Dorpshuis Irene.