Stella van Gent opent dichtersfestijn ‘In Ons Element’

SNEEK

Onder de titel ‘In Ons Element’ treden zondag 1 juli op vier prachtige locaties in Súdwest-Fryslân dichters op. Cultuurwethouder Stella van Gent opent dit dichtersfestijn om 10.00 uur in de Nicolaaskerk van Wieuwerd.

Na Wieuwerd vertrekken de dichters naar Arum waar om 12.00 uur rondom de bouwboerderij van Wigle Sinnema verzen worden voorgelezen. De derde poëtische bijdrage vindt plaats in het Jopie Huisman Museum in Workum om 15.00 uur. De Oude Piersma Jachtwerf in Heeg is de laatste locatie waar de dichters acte de presence geven. De aanvangstijd is hier 19.00 uur. Publiek is bij ieder optreden van harte welkom. De entrée is vrij toegankelijk.

Aan de hand van de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water, dragen de dichters per locatie hun verzen voor. De dichters Anske Smit en Marten Visser uit Sneek nemen deel aan ‘In Ons Element’, evenals de Friese dichters Ytsje Hettinga uit Koudum en Wilco Berga uit Harlingen. Stichting Langstme organiseert ‘In Ons Element’ in het kader van LF2018.

Voormalig cultuurwethouder Mirjam Bakker en Wiebe Dooper presenteren dit bijzondere dichtersfestival.


Auteur