Voedselbank zoekt deelnemerscoördinator

SNEEK

Voedselbank Sneek Wymbritseradiel is dringend op zoek naar vrijwilligers. Zo zit de organisatie te springen om een deelnemerscoördinator.

De deelnemerscoördinator geeft leiding aan de groep intake vrijwilligers en coördineert en registreert alles rondom de aanvraag en het toe- of afwijzen van voedselhulp.

Verder legt hij of zij nieuwe aanvragen online vast en regelt het contact tussen degene die een voedselhulp verzoek doet, hulpverlenende instanties en bewindvoerders en begeleidt het proces tot aan het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Verder beoordeelt de deelnemerscoördinator intakeverslagen van de intakers, toetst deze vervolgens aan de hand van landelijk vastgestelde normen, maakt een besluit ten aanzien van het toe- of afwijzen van voedselhulp en verwerkt diverse administratieve werkzaamheden in het online registratiesysteem.

Mail voor aanmelding of meer informatie naar: info@voedselbanksneek.nl