Gast gemeenteraad

SNEEK

De eerstvolgende ‘Gast van de raad’ in Súdwest-Fryslân is morgen 14 juni.

Belangstellenden kunnen voor, tijdens en na de vergadering van de gemeenteraad een kijkje nemen achter de schermen in het nieuwe Bestjoershûs in Sneek. Aanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl.

Sinds 1 januari heeft Súdwest-Fryslân een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bovendien vergadert de gemeenteraad sinds februari op een nieuwe plek in Sneek: het Bestjoershûs.

Deelnemers aan Gast van de raad worden om 18.00 uur ontvangen in het gemeentehuis op het Waltaplein aan de Markstraat 15 te Sneek. Onder het genot van een kop soep en een broodje krijgen de deelnemers informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van die avond. Na deze introductie gaan de gasten naar de raadszaal, waar op de publieke tribune plekken voor hen zijn gereserveerd.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Wie zich heeft aangemeld, ontvangt een uitnodiging voor deze avond met aanvullende informatie. Per keer kunnen vijftien gasten worden ontvangen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, worden de belangstellenden voor een volgende raadsvergadering uitgenodigd. De raadsvergaderingen – en ook de voorbereidende commissievergaderingen - zijn openbaar.