Biologisch veldwerk scholieren in Heempark

HEEG

’De Kwaliteit van de Leefomgeving’. Dat is het thema van het veldpracticum van tweedeklassers havo, atheneum en gymnasium van de RSG in het Heempark in Heeg.

De leerlingen rondden het biologische veldwerk in het Heempark dat is georganiseerd door de vakgroep biologie van de RSG Magister Alvinus vrijdag af.

Door onderzoek te doen naar planten, waterleven, waterkwaliteit en bostypen is informatie verzameld over die leefomgeving. De 8 klassen zijn ieder één dag heel actief bezig geweest met de natuur in het heempark.

De resultaten van dit practicum worden vastgelegd in een verslag wat in de resterende schoolweken wordt gemaakt. Het één en ander staat onder begeleiding van biologie-docenten, onderwijsassistenten van de vakgroep biologie en studenten van de NHL uit Leeuwarden.