Natuur op zijn mooist in Kammingalân

SNEEK/YSBRECHTUM

Kieviten, tureluurs, grutto’s en oeverzwaluwen. Deze vogels zorgen voor extra leven in de brouwerij in het Kammingalân, een steeds fraai stukje natuur tussen Sneek en Ysbrechtum.

Het tien hectare grote ruige terrein is een aantal jaren aangelegd ter compensatie van de verdwenen natuur voor de bouw van Van der Valk Hotel bij het Rasterhoffpark.

In het gebied, tussen de stadsrondweg Noord en Ysbrechtum dat wordt beheerd door het Fryske Gea, zitten onder andere vijf paartjes kieviten, 2 à 3 paartjes tureluurs allemaal met jongen en nog een broedende grutto.

Er is ook een plasdrasgebied aangelegd met een zwaluwwand waar nu al veel oeverzwaluwen nestelen en broeden. Verder nog een broedende kiekendief in het riet, en een aantal kluten en een scholekster die op de zwaluwwand broeden.

Voor de vogels is het een eldorado met de grote rijkdom aan planten zoals de grote aantallen boterbloemen en zuring rond een aantal natte greppels in het midden waar ze voedsel kunnen vinden.

,,Met het wandelpad in het midden”, waren we eerst niet zo blij, laat vogelwachter Jappie Boersma weten.

,,Vooral mensen met loslopende honden verstoren de boel wel eens. Maar we moeten ook niet alles verbieden. Op het ogenblik valt de overlast mee, al blijft het belangrijk om in zo’n gebied honden aangelijnd te houden.”

Hoewel mensen welkom zijn om van de natuur te genieten hoopt Boersma dat atletiekvereniging Horror voortaan het Kammingalân wil mijden. ,,Honderden rennende deelnemers tegelijk niet meer door dit gebied is net wat teveel van het goede.”