Fotopanelen 't Filter op Prins Hendrikkade

Sneek

Fotoclub 't Filter in Sneek plaats morgen in het kader van Leeuwarden Cultureel hoofdstad een foto-expositie in de open lucht. De expo komt op een zevental panelen aan de Prins Hendrikkade vlakbij de Koninginnebrug.

leden van de fotoclub maakten, aansluitend op het thema Mienskip, gedurende 24 uur foto's van activiteiten en gebeurtenissen in Sneek.  Na een selectie door een deskundige commissie van clubleden zijn de foto's op kunststof borden afgedrukt. 

De in 1932 opgerichte fotoclub 't Filter komt op de derde maandag in de maand bij elkaar in het wijkgebouw “De Spil” aan de Molenkrite 169 te Sneek. Op dit moment telt de club 20 leden waarvan 3 bestuursleden.


Auteur

Sjoerd Stiensma (Eind)redacteur Sneeker Nieuwsblad