Laurentiuslezing dijkgraaf Van Erkelens

RAERD

Paul van Erkelens, dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân, verzorgt maandag 16 april om 20.00 uur de jaarlijkse Laurentiuslezing in de Laurentiuskerk van Raerd met als titel Op weg naar een klimaatbestendig Fryslân.

Toename van neerslag, droogte en zeespiegelstijging vragen om een robuuster watersysteem. Water moet meer de ruimte krijgen, zodat we hoosbuien met minder overlast en schade kunnen opvangen. En het waterbergend vermogen van de grond moet verbeteren.

Het klimaatbestendig maken van Fryslân vraagt de inzet van iedereen. Want aanpassingen in het watersysteem kunnen slechts voor een deel in de oplossing voorzien. Bouw van klimaatbestendige woonwijken en aanpassingen in bestaande wijken zijn nodig om water tijdelijk te bergen of bij droogte juist vast te houden. Ook kunnen inwoners en bedrijven zelf maatregelen nemen om bij wateroverlast de schade zoveel mogelijk te beperken.

Van Erkelens was werkzaam in diverse functies binnen het onderwijs voordat hij in 1982 wethouder in de gemeente Hengelo werd. In 1991 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Winterswijk. Daarna was hij vanaf 1993 t/m 2004 watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel en sinds 2004 is hij dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân.