Kinderboerderij blijft nog tot 2020

Sneek

De kinderboerderij zal nog tot 31 december 2020 op de huidige locatie blijven.

Dat laten burgemeester en wethouders weten in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA. De PvdA vroeg duidelijkheid omdat de kinderboerderij in de knel komt vanwege de nieuwbouwplannen van verzorgingshuis De Ielânen.

Uitgangspunt in de plannen van Zorggroep Stichting Patyna is dat de huidige gebouwen worden gesloopt en dat er nieuwbouw voor in de plaats
komt voor intra- en extramurale zorg.

Het terrein warop de kinderboerderij is gevestigd, is in eigendom van Patyna. In het nieuwe concept plan is geen ruimte voor de kinderboerderij. Patyna heeft de exploitant c.q. de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij geïnformeerd over haar plannen.

 


Auteur

redactie