D66: ,,Aanpak laaggeletterheid schiet te kort”

Sneek

D66 Súdwest Fryslân stelt tijdens de komende raadsvergadering donderdag 8 maart schriftelijke vragen over de aanpak van laaggeletterdheid in onze gemeente

Bij de fractie van D66 zijn signalen binnengekomen dat er op dit moment weinig schot in de zaak zit. ,,Het onderwerp wordt binnen de gemeentelijke organisatie steeds weer doorgegeven aan een nieuw persoon die vervolgens weer van voor af aan mag beginnen. Hierdoor ontbreekt het nu aan een duidelijke aanpak en dat kunnen wij ons simpelweg niet veroorloven.” aldus Marieke Vellinga, raadslid namens D66.


De Provincie Fryslân zit met 13.4% laaggeletterden boven het landelijk gemiddelde en staat als provincie in de top 3 van provincies met de meeste laaggeletterden. In Súdwest Fryslân ligt het percentage iets lager, maar nog steeds iets boven het landelijk gemiddelde.

Vellinga: ,,Laaggeletterdheid is een probleem dat veel invloed kan hebben op het leven van onze inwoners. Het is daarom heel belangrijk dat hier een stevige en overkoepelende aanpak voor is, niet alleen gericht op mensen die het Nederlands als nieuwe taal leren maar juist ook voor onze inwoners die het Nederlands of het Frysk als moedertaal hebben”.


Auteur

Sjoerd Stiensma (Eind)redacteur Sneeker Nieuwsblad