’Noorderhoekse’ Waterpoorters

Sneek

Nel Veldman en Yede van Dijk toonden zich maandag in de Waltastins in Sneek opgewekte ’Noorderhoekse’ Waterpoorters.

Of ze verrast was? ,,Och”, reageert de niet snel om woorden verlegen zittende Nel Veldman, ,,ik ben niet zo snel verbaasd. Toen ze van tevoren langskwamen dacht ik dat het over de tuin bij het AZC ging.” Dat bleek een dekmantel. ,,Toen het woord Waterpoorter viel zei ik ‘moet dat?’ Er was een collega van het wijkplatform die zei meteen ‘ja dat doe je’’. En och, toen ik hoorde dat Yede de andere was vond ik het helemaal leuk. Dat vind ik zo’n geweldige man.” Een flink deel van Sneek kent Yede van Dijk als de man die al jaren met veel plezier in de rol kruipt van ‘frou Haebeltsje de Jong fan ’e Stienklip’ tijdens de druk bezochte Bonte Sneker Avonden. Met een beetje fantasie is Nel Veldman te herkennen in het door Van Dijk op de planken gezette stereotiep van een bij haar stad betrokken Noorderhoekse. Vanaf 2007 zit de opgewekte Sneekse in het Wijkplatform De Noorderhoek waarvan vanaf 2009 als voorzitter. Hierin is ze nog steeds actief. Het platform heeft tot doel de leefbaarheid in de Noorderhoek te vergroten door activiteiten te organiseren voor bewoners van jong tot oud. Sinds 2016 zit Veldman ook in de Stuurgroep Natuurontmoetingstuin Noorderhoek. In deze tuin, die officieel juli 2017 geopend wordt, zullen vele activiteiten georganiseerd worden voor AZC bewoners en wijkbewoners uit de Noorderhoek. Sinds begin dit jaar organiseert Veldman, die hiernaast nog veel meer vrijwillige activiteiten ontplooit, jeugdactiviteiten voor het Asielzoekerscentrum Sneek (AZC Sneek). Zoals gezegd glorieert Yede van Dijk als de jarige frou De Jong tijdens de BSA’s.Verder heeft hij een grote inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage geleverd aan de drie grote openluchtspelen van Sneek. De ‘Goudsjeblom en Poddekrûd’ werd bij de Waterpoort in 2000 opgevoerd, ‘De Fanfare’ speelde zich in 2006 af bij de Laatste Stuiver Brug en de ‘Drie Gebroeders’ aan het Sneekermeer werd opgevoerd in het kader van het 100-jarig bestaan van de Sneker Pan in 2013. Ook heeft Van Dijk na zijn pensioen zitting gehad in de Clientenraad van Zorggroep Tellens

Auteur

redactie