Grote deelname 48e Solistenconcours Femuza

IJlst

Voor het 48e Solistenconcours zaterdag 11 februari in de Stadslaankerk in IJlst hebben zich 50 solisten en ensembles ingeschreven.

De deelnemers komen niet alleen uit de gemeente Súdwest-Fryslân, maar ook van buiten deze gemeente. De vakjury bestaat uit Angelica Braam en Gosse Reijenga. Vanwege de grote deelname is de het deelnemersveld verdeeld over een middag- en een avondprogramma. Tijdens het middagprogramma spelen deelnemers tot en met vijftien jaar en ‘s avonds staan deelnemers vanaf 16 jaar geprogrammeerd. De jury bestaat uit Angelica Braam en Gosse Reijenga Ook dit jaar maken de solistenconcoursen van de federaties onderdeel uit van “Route Klank fan Fryslân”. Hierbij hebben de Federaties van Muziekverenigingen, de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en Keunstwurk/fulkaan de handen ineengeslagen. Deelnemers aan de federatieve solistenconcoursen kunnen een silvercard bemachtigen. Hiermee hebben zij toegang tot de “fulkaanCLASS” en “De Klank fan Fryslân” (blazers) of “De Slach fan Fryslân” (slagwerkers). Winnaars en/of andere muzikanten die een silvercard hebben bemachtigd, kunnen gratis meedoen aan het provinciale solistenconcours “De Klank fan Fryslân” of “De Slach fan Fryslân”. Deelnemers aan de “fulkaanCLASS” krijgen extra coaching die toegespitst is op de eigen ontwikkeling en als voorbereiding op het provinciale solistenconcours “De Klank fân Fryslân” of “De Slach fan Fryslân”. Eindpunt van de Route is het landelijk solistenconcours van de KNMO. Het middagprogramma van solistenconcours begint om 12.30 uur. de verwachte tijd van der prijsuitreiking is 17.45 uur. 's Avonds gaat het vanaf 19.30 verder met de prijsuitreiking om circa 21.45 uur.  

Auteur

redactie