Gedenkdag overledenen in Antonius Ziekenhuis

Sneek

Op vrijdag 18 november is er in alle vijf Friese ziekenhuizen gelegenheid patiënten te gedenken die in het afgelopen jaar tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zijn overleden. Ook in het Antonius Ziekenhuis in Sneek vindt deze gedenkdag plaats, in het Stiltecentrum.

Gedurende de dag worden er om 11.00, 13.00, 15.00 en 19.00 uur herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Om 17.00 uur is er een bijeenkomst waarin alleen kinderen worden herdacht. Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we naar muziek en worden er teksten voorgelezen. In een moment van gedenken worden de namen genoemd en is er voor nabestaanden gelegenheid om een kaarsje te branden  en een wit steentje, met daarop de naam van de overledene, op een gedenktafel te leggen. De nabestaanden zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Omdat niet alle adressen bekend zijn bent u ook langs deze weg als nabestaande van harte uitgenodigd om bij deze dag aanwezig te zijn. De geestelijk verzorger van het Antonius Ziekenhuis, Michiel van Blanken,  geeft leiding aan het gemeenschappelijke herdenken en is verder gedurende de dag beschikbaar voor gesprek en contact. Meer informatie over deze dag kan worden verkregen via de afdeling geestelijke verzorging van het Antonius Ziekenhuis. Telefoonnummer : 0515 – 48 88 88

Auteur

redactie