Diversiteit in de wei in politiek café

Sneek

'Meer diversiteit in de wei' is het thema van het Politiek café van D66 dinsdag 15 november 15 november vanaf 20.00 uur bij Onder de Linden in Sneek. Te gast is Pytsje Bokma, biologisch boer in Heeg.

De landbouw ligt de laatste tijd onder een vergrootglas. Het melkquotum is afgeschaft. Er zijn recent veel nieuwe melkveestallen gebouwd, en de koeien staan meestal binnen. Het weiland is eentoniger geworden met veel Engels raaigras en veel minder weidevogels. Vanuit de natuurbescherming, maar ook vanuit de samenleving, komt de roep om meer (bio)diversiteit in de wei. Liggen er kansen voor de boer om iets te veranderen, nu de melkprijs zo laag is? En is de roepende consument bereid om meer geld te betalen voor producten? Naast deze maatschappelijke vragen is er ook een politieke vraag: kan en moet de gemeente een belangrijkere rol gaan spelen? En zo ja, hoe dan? Deze vragen staan centraal in het politieke café dat D66 op dinsdag 15 november organiseert in café restaurant Onder de Linden in Sneek. Het begint om 20.00, de zaal is om 19.30 open. Naast de bijdragen van de gasten is er veel ruimte voor discussie met alle bezoekers.

Auteur

redactie