Verhalen en muziek in Sandfirden

Sandfirden

Hylke Speerstra en Harm van der Meer met het Kompaenenkoor uit IJlst zorgen zondag 20 november vanaf 15.30 uur voor een middag met verhalen en muziek in de kerk Sandfirden.

‘Jou ús in dream o Hear’, een prachtig lied van Eppie Dam op muziek gezet door Harm van der Meer, is illustratief voor elk muzikaal antwoord op een verhaal van Hylke Speerstra. Persoonlijke ervaringen over de onzekere toekomst die betrekking hebben op het boerenleven of militaire dienst in de kolonie Indië. Vertellingen over emigratie naar Canada en andere gebiedsdelen in de wereld. (Canadees volkslied, programma-onderdeel). Elke stad, elk dorp in Fryslân kent deze beroeringen uit de eigen geschiedenis. Alleen al in Top en Twel verhuisde bijna de helft van de bevolking naar droomlanden waar nog bestaansrecht werd vermoed. Een vlucht uit armoede en uitzichtloosheid. De indrukwekkende kleurklank van verhaal en muziek dreunt nog na van het gezamenlijk optreden in Warns. De eerste in een serie. Een hoogtepunt, met als tweede en derde vervolg in Sandfirden en vrijdag in Uitwellingerga.   De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor een nieuw project in onrustig Ethiopië.

Auteur

redactie