SKS: Borrelplank met stip naar Earnewȃld

ELAHUIZEN

Een lange houten borrelplank met de tekst ‘W.S.V. De Fluessen SKS 2016 Elahuizen’. Deze alternatieve hoofdprijs mocht Hendrik van de Wal als voorzitter van Dorpsbelang Elahuizen en dus als ‘pommerant’ vrijdag na een bloednerveuze wedstrijd op De Fluessen uitreiken aan schipper Gerhard Pietersma van Earnewȃld. Pietersma behaalde dit seizoen zijn tweede dagzege.

  De ouderwetse gezelligheid bij de routebespreking beloofde ’s ochtends veel. Meinte Visser uit Hindeloopen stelde daarbij een schilderij op doek in het vooruitzicht voor de winnaar. De watersportvereniging zei prompt drie volle dienbladen bier toe aan de topskûtsjes die na de wedstrijd in de dorpshaven wilden afmeren. “Dan kin it publyk even de skûtsjes besjen en kinne wy wat promoasje meitsje foar it skûtsjesilen”. Uniek in het amper tweehonderd inwoners tellende dorp is dat zo’n zestig van hen rechtstreeks als vrijwilliger bij de organisatie van het SKS-evenement zijn betrokken. De vaargeul, en ook dat blijft een unicum, vormde deel van het wedstrijdwater. “Wy hawwe dêr hiel ȃlde rjochten op. Dêr meitsje wy tankber gebrûk fan”. Een toelichting op het verdere verloop werd in het Nederlands gegeven door Willem Jan Pols als nieuw lid van de wedstrijdcommissie.   Na een onomstreden start voor iedereen bij een hoofdzakelijk westelijke wind gierden de zenuwen door de kelen. Vanuit een puike uitgangspositie schudden de Earnewȃldsters lenig de Lemsters van zich af om daarna als eerste de bovenwindse boei in de zandloperroute te ronden. Met een riskante manoeuvre drukte Pieter Ezn. Meeter zijn schip tussen de boei en het hogerop liggend Grou. De tweede positie stelde hij zodoende voor zichzelf veilig over de eerste twee rakken. De Grousters zetten de achtervolging strijdbaar in. Ze bevochten in het tweede opgaande rak een stevige positie achter Earnewȃld. Langszij lopen bleek almaar niet te lukken. De Earnewȃldsters boekten continue terreinwinst in de voordewindse rakken en verloren ettelijke meters in het aandewinds rak. In pittige duels tussen Grou en Akkrum moest Pieter Ezn. Meeter het afleggen na een bijna aanvaring met Grou. Berend Mink van d’Halve Maen zag zijn kansen daarop groeien om de Akkrumers het vuur aan de schenen te leggen. Vanaf een zesde plaats bij de eerste boeironding klom Mink binnen de eerste omgang naar een derde positie met Sneek op steenworp afstand. In de derde route kwamen de Snekers langszij. Akkrum verloor gestaag terrein: tweede in het eerste rak, zesde in het derde rak en negende bij de finish.   De meest zenuwachtige strijd speelde zich af in de achterhoede. Alco Reijenga van Heerenveen, elfde bij de eerste boeironding, wilde een akkefietje met Huizum niet vergeten. Een aanvaring bij de onderste ton in de tweede route werd, met een massief beroep op artikel 15.4a voor kenners, de Huizumers fataal. Door het verliezen van de protestzaak kukelden ze naar de onderste tree van het dagklassement. “Jimme sitte echt fout”, tierde de schipper van Gerben van Manen. Alco Reijenga won weliswaar het protest, maar knarsetandend van ongenoegen moest hij na het aanroepen door Stavoren zelf een stormrondje maken in de voorlaatste route. Hij lag langdurig ‘foar dea’ bij de bovenwindse boei in de vuile wind van zijn voorgangers en kon de boei op dat moment niet meer ontwijken. De Starumse bemanning hoorde het gevloek en getier van hun concurrent met merendeels gesloten lippen aan. Een protest van Huizum tegen Auke de Groot van Stavoren sorteerde geen enkel effect: afgewezen. Pas in de protestkamer ontdekte schipper Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum dat er geen goede grond was aan te voeren voor het protest. De zenuwen speelden ditmaal dus parten tot ver na de wedstrijd.   Uitslag zesde SKS-wedstrijd: 1. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 2. Grou, Douwe Azn. Visser; 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 4. Drachten, Berend Mink; 5. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 6. Joure, Dirk Jan Reijenga; 7. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 8. Langweer, Johannes Hzn. Meeter; 9. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 10. Drachten, Jeroen Pietersma; 11. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 12. Stavoren, Auke de Groot; 13. Heerenveen, Alco Reijenga; 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter.   Voorlopig algemeen klassement na aftrek van de slechtste wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Visser, 13,8; 2. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 16,8; 3. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 20; 4. Grou, Douwe Azn. Visser, 23,9; 5. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 24; 6. Drachten, Jeroen Pietersma, 16,9; 7. Stavoren, Auke de Groot, 29; 8. Joure, Dirk Jan Reijenga, 33; 9. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink, 37; 10. Langweer, Johannes Hzn. Meeter, 41; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 45;1 12. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter, 51; 13. Heerenveen, Alco Reijenga, 51; 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter, 55. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)

Auteur

yzoer