Laboratorium Antonius Ziekenhuis ISO gecertificeerd

Sneek

Het Klinisch chemisch laboratorium en de Trombosedienst Zuidwest Friesland van het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft de accreditatie volgens de ISO 15189-normen behaald.

Het laboratorium en de trombosedienst voldoen hiermee aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Dit is de afgelopen periode uitvoerig beoordeeld door externe deskundigen. Het laboratorium doet onderzoek in bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Het laboratorium in Sneek verwerkt jaarlijks ruim 200.000 aanvragen voor bloedonderzoek en voert meer dan 1 miljoen bepalingen uit. Door het meten van de hoeveelheden van een groot aantal stoffen in bloed, urine, ontlasting of andere lichaamsmaterialen, kunnen bepaalde ziekten in een vroegtijdig stadium worden opgespoord en eventueel behandeld. Ook zijn er onderzoeken  die ingezet worden ter voorkoming van ziekten of om het ziektebeeld te vervolgen. Tenslotte doen de analisten onderzoek naar passend bloed, wanneer een patiënt een bloedtransfusie moet ondergaan. De Trombosedienst controleert het bloed van patiënten die bloedverdunners krijgen. De medewerkers nemen bloed af en bepalen de stollingstijd. De doseeradviseurs beoordelen (onder leiding van de doseerarts) hoeveel tabletten een patiënt de komende tijd dagelijks moet innemen om de stolling op het juiste peil te brengen of te houden.

Auteur

Joshi Kuiper