Concert Arjen Leistra in Martinikerk

Sneek

Arjen Leistra bespeelt maandagavond 11 juli vanaf 20.00 uur het Schnitgerorgel in de Martinikerk in Sneek. De begaafde Schiedamse organist die vorig jaar ook in Sneek optrad, stelde voor zijn concert een programma samen waarop werken van Louis Vierne en Max Reger de boventoon voeren. Leistra tekent voor een integere, maar ook uiterst virtuoze benadering van zijn muziekkeuze. Het orgelconcert begint om acht uur 's avonds.

Arjen Leistra studeerde Orgel en Kerkmuziek aan de conservatoria te Rotterdam en Den Haag bij onder anderen Arie Keijzer en Ben van Oosten. Daarna vervolgde hij zijn orgelstudie bij Marie-Claire Alain in Parijs. Arjen Leistra geeft veel concerten in binnen- en buitenland, waarbij hij zich met name profileert als vertolker van het Franse orgelrepertoire. In Schiedam is hij organist van het in 17de eeuwse Hollandse stijl gereconstrueerde orgel in de Grote Kerk. Vermeldenswaard is dat Leistra sinds 2014 ook de functie van stadsorganist in Schiedam vervult. Het programma van Arjen Leistra bevat twee als zeer monumentaal te kwalificeren composities uit de twee belangrijkste orgeltradties aan het begin van de 20ste eeuwse. Uit de late Franse romantiek speelt hij de Vierde Orgelsymfonie van Louis Vierne uit 1914. De zeer slechtziende organist van de Parijse Notre Dame liet een indrukwekkend, heel persoonlijk en uiterst briljant gecomponeerd oeuvre achter waarvan zijn zes orgelsymfonieën het voornaamste bestanddeel zijn. Dezelfde kwalificaties - virtuoos en briljant vormgegeven - gelden ook voor de Duitse componist Max Reger. Anders dan Vierne zoekt Reger het als zijn grote voorbeeld Bach, meer in door het contrapunt gedicteerde lijnen. Arjen Leistra speelt van Reger, die een eeuw geleden overleed, de Fantasie over “Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud” Naast zoveel monumentaliteit vallen de beide andere werken die Leistra op programma zet, bijna in het niet. Hij opent het concert met de “Paraphrase” over “Gelukkig is het Land” van Jacob Bijster (uit 1947) en overbrugt de kloof tussen Vierne en Reger met “Miroir” van de hedendaagse, eveneens Nederlandse, componist Ad Wammes.  

Auteur

redactie