Nieuwe vitrine voor IJlster maquette

Sneek  De maquette van IJlst in het Nooitgedagt Museum is sinds kort te zien in een fonkelnieuwe vitrine. Met dank aan de Overtuinenfair.
De organisatie van de Overtuinenfair wees vorig jaar het Museum Nooitgedagt aan als één van de goede doelen, waaraan de opbrengst van de Fair ten goede zou komen. Het bestuur van de Stichting Museum Nooitgedagt IJlst mocht vorig jaar juli een cheque ter waarde van liefst 1.100 euro in ontvangst nemen. Een passende bestemming voor dat bedrag was gauw gevonden. De prachtige maquette van IJlst, begin jaren negentig van de vorige eeuw vervaardigd door wijlen Piet Bonnema uit IJlst, bevindt zich sinds vorig jaar in het Museum. Echter, de vitrine bood geen optimaal zicht op het IJlst van 1664. Dankzij de bijdrage van de Overtuinenfair was het mogelijk een nieuwe vitrine te laten vervaardigen door Maat Meubelmakers uit IJlst. Deze vitrine, met een houten frame, voorzien van glazen zijwanden en afgedekt met een glasplaat, is een geweldige aanwinst voor het museum. Onlangs heeft het museumbestuur, samen met de organisatie van de Overtuinenfair, de vitrine bewonderd. Het stichtingsbestuur heeft de organisatie van de Overtuinenfair bij die gelegenheid nogmaals hartelijk bedankt voor hun forse financiële bijdrage.

Auteur

redactie