Kindervakantiekamp Humanitas

SNEEK

Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken. Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten. De kampeerweek kost honderd euro per kind. Mocht dit problemen geven dat wordt in overleg met de coördinator naar een oplossing gezocht. Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek? Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515 419623.

Auteur

Joshi Kuiper