Jos de Blok over zorg in SWF

Sneek

Topondernemer Jos de Blok - oprichter van Buurtzorg Nederland is maandag 29 februari om 19.30 uur in de Groene Weide in Bolsward - de speciale gastspreker tijdens de thema-avond van de FNP Súdwest-Fryslân over de toekomst van de zorg in Súdwest-Fryslân.

Er zijn veel interessante ontwikkelingen in de zorg gaande, mede doordat de cliënt steeds meer de regie over zijn eigen zorg voert. En medische vooruitgang en technologie maken het steeds vaker mogelijk dat mensen langer thuis wonen. Dat vraagt meer en specifieke kennis van de zorgmedewerkers. Daarom heeft de FNP ditmaal voor de jaarlijks thema-avond bewust gekozen voor De Toekomst van de Zorg. De thema-avond is bedoeld om samen na te denken over nieuwe en efficiëntere manieren van werken. Spreker Jos de Blok zal de gasten prikkelen met zijn visie op hoe de zorg anders georganiseerd kan worden. Zijn bedrijf Buurtzorg werkt zeer succesvol met zelfsturende teams “minder management, meer zorg” en is inmiddels ook in buitenland actief. De Blok durft het aan om een nieuwe zorgverzekeraar op te richten en is serieus overnamekandidaat voor de failliete TSN Thuiszorg (7500 medewerkers). Sommige mensen vragen zich af “hoe kan dat, is dit een duurzaam beleid?” Ook in Súdwest-Fryslân zijn veel zorginstellingen actief, groot en klein. Deze instellingen bieden werk en door in een dorp of wijk te zitten helpen ze mee aan de leefbaarheid. Natuurlijk door zo veel mogelijk de gemeenschap erbij te betrekken. Dat lukt door lokaal in te kopen, vrijwilligers te werven en open activiteiten te organiseren. FNP zorgwoordvoerder Douwe Blom: ,,De fraach is no, wat docht de gemeente yn har belied oan dizze ûntwikkelingen, sjocht de gemeente hjir in rol foar harsels of moat se dat folslein oerlitte oan de soarchoanbieders”?    

Auteur

redactie