Tweede druk voor ‘Om It Heech Hinne’

Bakhuizen

De eerste oplage van het boek ‘Om It Heech Hinne’, het boek over de geschiedenis van de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs in de 20ste eeuw, was zo’n groot succes dat er een tweede druk van het boek komt.

Bijna vier jaar zijn de leden van Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen, Murns & Riis, (HWBMR) bezig geweest met onderzoeken, verzamelen en schrijven, om met het boek duidelijk te laten zien hoe de dorpen zich de afgelopen eeuw hebben ontwikkeld. Geschiedenis is niet voor iedereen vanzelfsprekend interessant. De kunst was dan ook om het boek leesbaar te houden voor een breed publiek. Kijkend naar de belangstelling voor het boek is dat de schrijvers van ‘Om It Heech hinne’ gelukt. Bij de voorbereiding van het boek is veel nieuwe informatie en beeldmateriaal verzameld. Niet alles kon een plekje krijgen. De leden van HWBMR vinden dat het materiaal niet ongebruikt mag blijven liggen. Na een pauze van een half jaar, wordt het tijd om verder te gaan met het in kaart brengen van de geschiedenis van de drie dorpen. Er liggen nog veel onderwerpen om uit te diepen en veel foto’s om te rubriceren en te beschrijven.  Een vervolg op ’Om It Heech hinne’ is nog niet aan de orde, maar de werkgroep wil de resultaten graag delen met de bewoners van de drie dorpen en andere belangstellenden. De website www.omitheechhinne.nl, die vorig jaar is opgezet voor publiciteit rond het boek, zal hier onder andere voor  worden gebruikt. De tweede druk is inmiddels weer te koop in de winkels van Bruna in Balk, Holtrop in Joure, Muizelaar in Koudum, Broekhuis in Workum en de Spar in Bakhuizen. Ze kunnen ook worden afgehaald bij familie De Vreeze, T. de Boerstraat 17 in Bakhuizen. Belangstellenden die niet in de regio wonen, kunnen het boek bestellen in de webshop www.boekenvrienden.nl.

Auteur

Joshi Kuiper