Wandelexcursie in Rysterbosk

Rijs

It Fryske Gea houdt op zaterdag 27 februari van 9.30 uur tot 11.30 uur een wandelexcursie in het Rysterbosk onder begeleiding van gids Piter Dijkstra.

De excursie loopt langs de slaapplekken van de dieren die hun winterslaap houden. En er wordt stil gestaan bij de oude reuzen van het bos. Tijdens de excursie is er ook plaats om koffie te drinken bij het Murnser Klif. Het Rysterbosk is al in de 17e eeuw aangelegd en er staan ontzettend oude “woudreuzen”. Grote dikke eiken en beuken die het bos een statig karakter geven. De gids laat holle bomen zien waarin vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en dassen voelen zich thuis in dit bos en laten hun sporen achter. Tijdens de winterexcursie is er extra aandacht voor de manier waarop de bomen en de inwoners van het bos overwinteren. Het bos kent een rijke historie. In 1849 is er een steenkist gevonden die stamt uit de jonge steentijd. Dit geeft aan dat hier toen al mensen hebben geleefd! De steenkist zelf is er niet meer, een plaquette geeft nu deze plaats aan. We staan ook stil bij een vredestempeltje dat opgericht is in de tijd van Napoleon. Opgeven kan tot vrijdag 26 februari via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448.

Auteur

Joshi Kuiper