EDOZA zingt in Martinus

Sneek

Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA verzorgt zondag 21 februari om 15.30 uur de jaarlijkse zangdienst in de RK St. Martinuskerk aan de Singel in Sneek.

In het programma zijn veel bekende en mooie samenzangliederen opgenomen. Bij een aantal liederen zullen koor en gemeente elkaar afwisselen. Uiteraard zal EDOZA ook weer een aantal (nieuwe) liederen ten gehore brengen. Daarnaast zal Peter van der Weide (tenor) zowel solistisch als met het koor een aantal liederen ten gehore brengen. Organist is Balt de Vries. Hij zal de koor- en samenzang op zijn eigen vertrouwde wijze begeleiden. De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Hibma. Na afloop van de dienst is er een deurcollecte, waarbij de volledige opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar is gekozen voor “Nieuw dak voor Hospice”. Daar is zeker een goede reden voor. Het grote dak (775 vierkantemeter) van de voormalige school moet opnieuw worden geïsoleerd, omdat de energiekosten nu de pan uitreizen. De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland biedt hulp en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van het leven, zowel thuis als in Hospice De Kime in Sneek. In de eerste plaats kunnen vrijwilligers aanvullende mantelzorg bieden aan mensen die graag thuis afscheid willen nemen van het leven. Als thuis blijven niet meer mogelijk of wenselijk is, dan is Hospice De Kime een goed alternatief. Hospice De Kime in Sneek is een 'thuis' voor mensen met een levensverwachting van drie maanden of korter.

Auteur

redactie