SWF verlengt stipejildregeling

Sneek

 De gemeente Súdwest-Fryslân verlengt de Stipejildregeling voor vrijwilligersinitiatieven.

In Súdwest-Fryslân zetten veel inwoners zich vrijwillig in voor de mensen in hun eigen dorp of wijk. Súdwest-Fryslân waardeert dit enorm. Als gemeente willen we dit blijven stimuleren. Daarom bieden we inwoners die vrijwilligersactiviteiten organiseren een eenmalige financiële bijdrage. Súdwest-Fryslân verlengt deze regeling met een jaar. Afgelopen jaar hebben elf vrijwilligersinitiatieven een financiële bijdrage gekregen. Voorbeelden van deze initiatieven zijn een handwerkcafé, een buurttuin en activiteiten op een zorgboerderij. Verschillende dorpen en wijken hebben aangegeven in 2016 aan de slag te gaan met een nieuw vrijwilligersinitiatief. Zij komen binnenkort met een verzoek voor een financiële bijdrage. Stipejild is een financiële bijdrage voor vrijwilligersinitiatieven om de sociale samenhang in dorpen of wijken te verbeteren. Denkt u aan bijvoorbeeld het opzetten van een wijkteam van vrijwilligers of het organiseren van een ouderensoos. Er is Stipejild beschikbaar voor bijvoorbeeld een nieuw initiatief in stad, dorp of wijk; initiatief dat de eigen kracht van de bewoners stimuleert en versterkt of dat er  draagvlak is voor een idee in stad, dorp of wijk.    

Auteur

redactie