Zilveren Viking ring gevonden bij Tirns

SNEEK Nino Casolin uit Sneek, lid van het Archeologisch Steunpunt Sneek (ASP), heeft onlangs vlakbij Tirns een zogenaamde zilveren Vikingring gevonden.
Deze ring is vergelijkbaar met het gouden exemplaar dat door een ander ASP lid in 2009 in Gaasterland werd gevonden. De ring bestaat uit twee gladde en twee in filigraan techniek vervaardigde draden, die vervolgens ineengedraaid zijn, en vertoond sterke slijtagesporen. Dit type ring werd in brons, zilver of goud uitgevoerd, en was vooral bij de Vikingen in de 9e en 10e eeuw erg populair. Er wordt vanuit gegaan dat dit soort sieraden hier door de Vikingen werden geïntroduceerd en door lokale edelsmeden (na)gemaakt. De vondst bij Tirns staat niet op zichzelf. Vlakbij de ring werd door Nino Casolin namelijk een gedraaide bronzen (kleding)naald gevonden. Deze lijkt qua vormgeving uit dezelfde tijd te dateren. Ook werd er een aantal scherven van kogelpot aardewerk uit de 10e 11e eeuw aangetroffen. Daar komt nog bij dat Casolin vorig jaar vlakbij deze vindplaats een verguld zilveren kruisje heeft ontdekt. Hiervan zijn een viertal in Friesland bekend en deze worden tot nu toe in de 13e of 14e eeuw gedateerd. In Engeland zijn vergelijkbare kruisjes gevonden, welke daar als Angelsaksisch (9e tot 11e eeuw) worden beschouwd. Hiermee lijken deze vondsten allemaal uit dezelfde periode te stammen. Dit sluit ook goed aan bij de vondst in 2006 van een puntertje, uit het einde van de 12e eeuw, vlakbij Tirns. Het puntertje werd gevonden in een Middelzee arm bij een dijk/kade, welke uit een C14 datering in de 11e eeuw en mogelijk eerder lijkt te zijn opgeworpen. En tonen aan dat hier een nederzetting met een haventje aan de Middelzee te vinden was. Welke gezien deze vondsten (voor zover deze daadwerkelijk direct geassocieerd kunnen worden met de nederzetting) mogelijk handelscontacten met de Angelsaksen en misschien zelfs de Vikingen onderhield.

Auteur

redactie